no-img
اصفهان خرید

رشته روانشناسی(پایان نامه) Archives - اصفهان خرید


اصفهان خرید
اطلاعیه های سایت

ads ads

مطالب

موضوع : رشته روانشناسی(پایان نامه)
ZIP
پایان نامه سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از تحصیل (در سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴)

پایان نامه سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از تحصیل (در سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴)


پایان نامه سنجش ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان از تحصيل (در سال تحصيلي 85-1384) 1/1 مقدمه: دانشگاه به عنوان يك نهاد اجتماعي- فرهنگي يكي از ارزشمند‌ترين منابعي است كه جامعه براي پيشرفت و توسعه در اختيار دارد، اين نهاد به جهت نقش تعيين كننده‌اي كه در توليد دانش (پژوهش)و انتقال دانش (آموزش) دارد به عنوان يكي از شاخص هاي تعيين ميزان توسعه كشورها مد نظر قرار گرفته است. همانطور كه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / دی / ۱۳۹۴   بازدید : 138   نویسنده : admin
ZIP
پایان نامه روش تحقیق – بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب

پایان نامه روش تحقیق – بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب


پایان نامه روش تحقیق - بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، اضطراب چكيده: هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان دختر سال اول دوره دبيرستان است. فرضيات پژوهش عبارتند از: گذراندن درس مهارت هاي زندگي، عزت نفس دانش آموزان را افزايش مي دهد. گذراندن درس مهارت هاي زندگي، سازگاري اجتماعي دانش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / دی / ۱۳۹۴   بازدید : 121   نویسنده : admin
ZIP
پایان نامه روش تحقیق همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی

پایان نامه روش تحقیق همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی


پایان نامه روش تحقیق همبستگي بين اختلافات خانوادگي و افت تحصيلي مقدمه : در گذشته طرز فكري ازسوي برخي از دانشمندان و محققين عرضه شده بود كه براساس آن قائل بودند بعضي از افراد ذاتاً جاني و منحرف بدنيا مي آيند در رأس اين گروه « لوبروز» قرار داشت كه پزشكي عالي مقام و محققي پرتلاش بود او در كتاب اساس جنايتكار به صراحت اعتراف كرده است كه سرشت و خميرة بعضي از [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / دی / ۱۳۹۴   بازدید : 126   نویسنده : admin
ZIP
پایان نامه روش تحقیق نقش والدین در تحصیل فرزندان

پایان نامه روش تحقیق نقش والدین در تحصیل فرزندان


پایان نامه روش تحقیق نقش والدین در تحصیل فرزندان مقدمه: منظور از اختلالات شخصيت، الگوهايي از رفتار غير انطباقي است. به طوري كه هنگامي ويژگيهاي شخصيت چنان انعطاف ناپذير و غير انطباقي شوند كه كاركرد فرد را به ميزان چشمگيري مختل كنند، در اين صورت به اختلالهاي شخصيت تبدل مي شوند. اختلالات شخصيت در واقع شيوه هاي نامناسب براي حل مسئله و كنار آمدن با فشار رواني هستند كه اغلب در اوايل نوجواني [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / دی / ۱۳۹۴   بازدید : 130   نویسنده : admin
ZIP
پایان نامه روش تحقیق مشاوره و میزان موفقیت مشاوران در آموزشگاهها

پایان نامه روش تحقیق مشاوره و میزان موفقیت مشاوران در آموزشگاهها


پایان نامه روش تحقیق مشاوره و میزان موفقیت مشاوران در آموزشگاهها ضرورتهای فرهنگی و اجتماعی مشاوره و راهنمایی نقش آن در پویایی جامعه، مردم گسترش کمی و کیفی آن در سرتاسر ایران و بهره وری مطلوب از خدمات راهنمایی نیاز حیاتی مدارس، خانواده ها، مراکز شغلی و تمام اقشار جامعه را به راهنمایی و نقش و جایگاه مهم آن را در جامعه مشخص می کند. امید داریم با بذر طراوت مشاوره [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / آذر / ۱۳۹۴   بازدید : 136   نویسنده : admin
ZIP
پایان نامه روش تحقیق شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن

پایان نامه روش تحقیق شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن


پایان نامه روش تحقیق شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن مقدمه: شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن یکی از نقایص آموزشی بسیاری از کشورهای جهان سوم، و از آن جمله کشور ایران است . کودکان ما ارزشمندترین سرمایه جامعه ، ظریف ترین و گرانبهاترین هدیه ای هستند که خداوند به عنوان امانت به ما سپرده است و از وظایف جامعۀ دست اندر کاران تعلیم تربیت کشور اسلامی است که از طریق [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۹ / آذر / ۱۳۹۴   بازدید : 91   نویسنده : admin
ZIP
پایان نامه روش تحقیق بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده براعتماد به نفس فرزندان

پایان نامه روش تحقیق بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده براعتماد به نفس فرزندان


پایان نامه روش تحقیق بررسي تاثير جو عاطفي خانواده براعتماد به نفس فرزندان چكيده : در پژوهش حاضر با عنوان : بررسي تاثير جو عاطفي خانواده براعتماد به نفس فرزندان ( دختران وپسران 19-13 سال شهر تهران ) تست استاندارد عزت نفس كوير اسميت بر 50 دختر و 50 پسر اجراشد ، وبا استفاده از آزمون T استودنت نتايج زير بدست آمد : اعتماد به نفس دختراني كه جو عاطفي مناسب در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / آذر / ۱۳۹۴   بازدید : 96   نویسنده : admin
ZIP
پایان نامه روش تحقیق بررسی میزان کارایی آموخته های مشاوران

پایان نامه روش تحقیق بررسی میزان کارایی آموخته های مشاوران


پایان نامه روش تحقیق بررسي ميزان كارايي آموخته هاي مشاوران -2) كليات مقدمه: در اين پژوهش، ارتباط بين برنامه هاي و شيوه هاي تربيت مشاور در دانشگاهها با نيازهاي شغلي – حرفه اي مشاوران در آموزش و پرورش مورد بررسي قرار مي گيرد. اين بخش حاوي ادبيات و پيشينه تحقيق است كه شامل چهار مبحث عمده بدين شرح است: كليات مربوط به خدمات راهنمايي و مشاوره؛ راهنمايي و مشاوره در آموزش و پرورش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / آذر / ۱۳۹۴   بازدید : 84   نویسنده : admin
ZIP
پایان نامه روش تحقیق بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تکرار پایه دانش آموزان دختر پای

پایان نامه روش تحقیق بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تکرار پایه دانش آموزان دختر پای


پایان نامه روش تحقیق بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر پاي   چكيدة پژوهش در اين پژوهش به منظور بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر پاية سوم راهنمايي آموزش و پرورش منطقة 18 تهران از يك پرسشنامه محقق ساخته كه داراي 21 سئوال است استفاده شد. بعد از اعتباريابي اين پرسشنامه بر روي يك گروه نمونه اين مقياس برروي دو گروه نمونه دانش آموزان مردود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / آذر / ۱۳۹۴   بازدید : 71   نویسنده : admin
ZIP
پایان نامه روش تحقیق بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حا

پایان نامه روش تحقیق بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حا


پایان نامه روش تحقیق بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، اضطراب حا چكيده: هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان دختر سال اول دوره دبيرستان است. فرضيات پژوهش عبارتند از: گذراندن درس مهارت هاي زندگي، عزت نفس دانش آموزان را افزايش مي دهد. گذراندن درس مهارت هاي زندگي، سازگاري اجتماعي دانش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / آذر / ۱۳۹۴   بازدید : 72   نویسنده : admin
ZIP
پایان نامه روش تحقیق افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پپسی

پایان نامه روش تحقیق افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پپسی


پایان نامه روش تحقیق افسردگي در بيماران مبتلا به ديس پپسي چكيده: ديس پپسي يكي از علل رايج مراجعة بيماران به درمانگاههاي عمومي بوده و براي آن اتيولوژيهاي مختلفي درنظر گرفته مي شود. ديس پپسي به طور كلي به دو گروه بدون زخم و با زخم تقسيم مي شود كه يكي از اتيولوژيهاي مطرح در نوع بدون زخم اختلالات رواني است و بدليل افزايش اين اختلالات در سطح جوامع بر آن شديم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۳ / آذر / ۱۳۹۴   بازدید : 87   نویسنده : admin
ZIP
پایان نامه روش تحقیق افت تحصیلی

پایان نامه روش تحقیق افت تحصیلی


پایان نامه روش تحقیق افت تحصیلی مقدمه: انسان در درون خانواده متولد مي‌شود، رشد مي يابد و بسياري از امور و مفاهيم را از خانواده مي گيرد و همواره با آن سر و كار دارد، بنابراين مهمترين تجربيات انساني كه اساسي ترين عوامل شكل دهندة شخصيت محسوب مي‌شود در درون خانواده شكل مي گيرد. خانواده نخستين مدرسه و مهد اصلي تربيت است، كارگاه اصلي الگوسازي است، زمينه ساز تحول و تكامل است. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۳ / آذر / ۱۳۹۴   بازدید : 77   نویسنده : admin
ZIP
پایان نامه روش تحقیق ارزشیابی شخصیت کودکان

پایان نامه روش تحقیق ارزشیابی شخصیت کودکان


پایان نامه روش تحقیق ارزشيابي شخصيت كودكان نقاشي كودك يك پيام است، آنچه را كه او نمي‎تواند به لفظ درآورد به ما انتقال مي‎دهد. بررسي و درك زبان نقاشي اطلاعات ارزنده‎ايي را در اختيار والدين و مربيان و روانشناسان و همه كساني مي‎گذارد كه خواهان درك و دريافت راز و رمز جهان كودك هستند، اكتشاف نظامدار اين قلمرو به آخرين دهه‎هاي قرن گذشته بازمي‎گردد و بر قوانيني متكي است كه خط‎شناسي [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۲ / آذر / ۱۳۹۴   بازدید : 79   نویسنده : admin
ZIP
پایان نامه روش تحقیق « بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان

پایان نامه روش تحقیق « بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان


پایان نامه روش تحقیق « بررسي تأثير ناكامي در ميزان پرخاشگري بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدايي شهرستان فصل اول سازمان اصلي گزارش فصل اول (الف ) مقدمه « به نام آنكه هر چه هست و نيست همه در گه قدرت اوست » دلم مي خواست دنيا رنگ ديگر بود ، خدا با بنده هايش مهربانتر بود ، وز آن بيچاره مردم ياد مي فرمود ، دلم مي خواست خدا از بارگاه خويش ، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۲ / آذر / ۱۳۹۴   بازدید : 82   نویسنده : admin
ZIP
پایان نامه روانشناسی ورزش

پایان نامه روانشناسی ورزش


روانشناسی ورزش مقدمه: روان‎شناسي ورزشي شاخه‎اي از علم ورزش است كه در جستجوي فراهم نمودن پاسخ به سؤالات مختلف در زمينه‎هاي رفتار انساني در حيطه ورزش است. از آنجايي كه روان‎شناسي به مطالعه رفتار مي‎پردازد، بالطبع موضوع روان‎شناسي ورزشي نيز مطالعه حركات و فعاليت‎هاي ورزشي در تمام ابعاد از فعاليت حركتي يك كودك دبستاني تا مسابقات جهاني و المپيك مي‎باشد. اگر چه اهميّت مسائل رواني در ورزش از چندين سال پيش شناخته [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۱ / آذر / ۱۳۹۴   بازدید : 82   نویسنده : admin
ZIP
پایان نامه تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی

پایان نامه تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی


پایان نامه تعيين رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي مقدمه دانشگاه به عنوان يك عامل اجرايي در آموزش و تربيت فرد وهدايت وي به سمت شهروندي موثر و مفيد به حال جامعه ، داراي نقش موثر بوده و بدون ترديد تامين كننده ي نيروي انساني مورد نياز جامعه درآ‌ينده خواهد بود . به همين دليل امروزه در جوامع مختلف , دانشگاه ها از نظر كمي و كيفي رشد و گسترش يافته [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / آذر / ۱۳۹۴   بازدید : 86   نویسنده : admin
ZIP
پایان نامه تعارض وماهیت آن

پایان نامه تعارض وماهیت آن


پایان نامه تعارض وماهيت آن   فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                       صفحه فصل اول ........................................................................................................ 1 مقدمه ......................................................................................................................... 2 زيربناي نظري تحقيق .................................................................................................. 5 تعارض و ماهيت آن ................................................................................................... 5 ديدگاه هاي متفاوت پيرامون تعارض سازماني ............................................................. 9 ديدگاه سنتي .............................................................................................................   9 ديدگاه كثرت گرا ................................................................................................... 10 ديدگاه تعامل گرا...................................................................................................... 10 تعارض و اثرات اصلي تعارض .................................................................................. 11 تعارض و جنبه هاي منفي آن .................................................................................... 11 تعارض و جنبه هاي مثبت آن .................................................................................... 12 انواع تعارض ............................................................................................................ 13 تعارض درون فردي.................................................................................................. 14 تعارض بين فردي .................................................................................................... 15 تعارض بين گروهي [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۶ / آذر / ۱۳۹۴   بازدید : 79   نویسنده : admin
ZIP
پایان نامه بررسی میزان عزت نفس کارمندان مجرد و متاهل بیمارستان حکیم

پایان نامه بررسی میزان عزت نفس کارمندان مجرد و متاهل بیمارستان حکیم


پایان نامه بررسی میزان عزت نفس کارمندان مجرد و متاهل بیمارستان حکیم انسان همواره نیازهایی دارد که سبب اصلی حرکت، تلاش در رفتارهای وی است. اگر نیازهای فرد به خوبی شناخته شود و شرایطی جهت رفع نیازها در حد تعادل فراهم شود،از سویی موجب پیشگیری از مشکلات ،اختلالات ونابسامانیهای جسمی وروانی می شود و از سوی دیگر سبب رشد وشکوفائی استعدادهای درونی می شود. در یک دید اجمالی نیازها به دو دسته [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / آذر / ۱۳۹۴   بازدید : 99   نویسنده : admin
ZIP
دانلود پایان نامه بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار کار از دیدگاه مدیران صنایع

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار کار از دیدگاه مدیران صنایع


پایان نامه بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت) با نيازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايع مقدمه تاريخ رشد و توسعه اقتصادي، با هماهنگي و تركيب دانش فني و به كارگيري منابع و نيز وابستگي روزافزون به كاربرد تكنولوژي همراه بوده است. استفاده از تكنولوژي و دانش فني در سازمانها، شركتها و جوامع همواره متفاوت بوده و تا حدود زيادي بستگي به جديت و مهارتهاي خلاق منابع انساني و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / آبا / ۱۳۹۴   بازدید : 76   نویسنده : admin
ZIP
پایان نامه مقایسه باورهای غیر منطقی در بین مادران دارای فرزند عقب مانده و مادران دارای فرزند عادی شهرستان رشت

پایان نامه مقایسه باورهای غیر منطقی در بین مادران دارای فرزند عقب مانده و مادران دارای فرزند عادی شهرستان رشت


پایان نامه مقايسه باورهاي غير منطقي در بين مادران داراي فرزند عقب مانده و مادران داراي فرزند عادي شهرستان رشت مقدمه تشکیل خانواده در نزد مردم بخصوص جوانان و ایجاد کانون گرم خانواده توسط زوج و استقلال یافتن در کنار همسر به همراه تهیه و تدارک امکانات زندگی و از همه مهم تر تولد فرزند از زوجین به عنوان یکی از آرزوها و امیدهای اصلی و مهم زندگی آدمی است . یعنی اگر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۸ / مهر / ۱۳۹۴   بازدید : 65   نویسنده : admin