no-img
اصفهان خرید

‫ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ و ﻓﺮﺁورﯼ ﻓﻮﻻد و ﺁهﻦ‬


اصفهان خرید
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

‫ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ و ﻓﺮﺁورﯼ ﻓﻮﻻد و ﺁهﻦ‬
zip
خرداد ۲۴, ۱۳۹۲

‫ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ و ﻓﺮﺁورﯼ ﻓﻮﻻد و ﺁهﻦ‬


‫ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ و ﻓﺮﺁورﯼ ﻓﻮﻻد و ﺁهﻦ‬
‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎﯼ ﻃﺮح‬
‫)ﮐﻠﻴﻪ ارﻗﺎم در ﺟﺪاول ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ، ﺑﻪ ﺻﻮرت هﺰار رﻳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ(‬2,000 تومان

قالب بندی: pdf

قیمت: 2000 تومان

برای محصولات دانلودی پس از پرداخت آنلاین ،لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود

اخطار: این پروژه ها فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از ارائه به عنوان پروژه درسی خودداری فرمایید(درغیر اینصورت عواقب متوجه خریدار است و سایت مسئولیتی ندارد)

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.