no-img
اصفهان خرید

پایان نامه نقش زن وجایگاه آن


اصفهان خرید
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

پایان نامه نقش زن وجایگاه آن
zip
تیر ۲۹, ۱۳۹۳

پایان نامه نقش زن وجایگاه آن


پایان نامه نقش زن وجایگاه آن

   

مقدمه

زن ، پرده نشین سالهای نه چندان دور ، امروز چنان جایگاه خود را یافته که چون ستونی از

اجتماع ، نه قابل انکار است نه می توان توانایی ها ، افکار، ایده ها وحتی غصه ها و دغدغه

هایش را نادیده گرفت.

زن ، انسانی که برای انواع خصوصیاتش ، قابی ساخته شده در خور و نقش به نقش هایی که

فقط از او ساخته است ؛ مادر، خواهر، همسر و در یک کلام ، مکمل مرد.

زن امروز، خواه خانه دار، خواه شاغل باشد، از آنچه بر عهده دارد ، نکاسته و با صرف

انرژی بیشتری و چشم پوشی از بسیاری از حقوق طبیعی و ذاتی اش ، وظایفش را به شایسته

ترین وجه ، انجام می دهد. اما ، همین ستون بی بدیل خانه و جامعه ، پیوسته در معرض

عواملی قرار می گیرد که روز به روز بر دلهره ها و اضطرابش می افزاید و سهم او از این

همه نگرانی و دلشوره های دایمی ، آثار و نتایج بعضاْ جبران ناپذیر استرس هایی است که بر

روح لطیف و دل بی آلایش او ، پنجه می کشد.

تردیدی نیست که آسیب شناسی و شناخت عوامل استرس زا و تلاش در رفع آنها ، اقدامی در

خور و همتی ستودنی است که ثمره آن ، حفظ بخش عظیمی از جامعه است؛ بخش مؤثر و

 کارآمد که چه به عنوان همسر و مادر و چه به عنوان خانه دار و شاغل ، سهم تردید ناپذیری

در رشد و اعتلای جامعه دارد.

 گذشته از این موارد نکته مهم در این موضوع دیدگاه زن نسبت به شاغل بودن و یا خانه دار

۱

بودن است که خود زمینه ساز ایجاد ناراحتی های روحی مانند: افسردگی ، اضطراب ، آشفتگی

و… می شود.

در این زمینه می توان با ایجاد آگاهی ها و شناخت های مؤثر و دقیق در زمینه مهارت ها ی

زندگی و بهبود روابط خانوادگی این مشکلات را به حداقل رساند و زنان را به مرحله رساند که

در کنار کارهای بیرون از خانه همچنان بتوانند محیطی سالم و شاد همراه با آرامش در خانه

ایجاد نمایند.

برای نیل به این امر ضروری است که ارزشیابی های همه جانبه روانی ، عاطفی و شخصیتی

مختلفی را بر این گروه انجام داد تا به نتایج مفید دست پیدا کرد. در این تحقیق سعی بر آن است

که برآوردی از میزان افسردگی در بین زنان ( شاغل و خانه دار ) انجام شده و تفاوت هایی

بین این دو گروه شناسایی بشود تا در جهت بهبود این قضیه برنامه های مشاوره ای مؤثر و

کارآمدی انجام گیرد تا از این طریق به استحکام ، پایداری و دوام خانواده و در نتیجه پیشرفت

و تعالی جامعه کمک نمود.


     فهرست

 

موضوع                                               صفحه

فصل اول                                                                                           

مقدمه ……………………………………………………………………………….۱

بیان مساله ………………………………………………………………………… ۳

ضرورت و اهمیت تحقیق ……………………………………………………….. ۳

اهداف تحقیق ……………………………………………………………………… ۴

فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………….. ۵

تعریف عملیاتی واژه ها و متغیرها ……………………………………………… ۵

فصل دوم

 

افسردگی ………………………………………………………………………….. ۷

انواع افسردگی …………………………………………………………………… ۷

علایم شایع افسردگی …………………………………………………………….. ۸

دلایل افسردگی چیست؟ …………………………………………………………. ۹

نظریه های افسردگی ……………………………………………………………. ۱۲

عوامل خطر بازگشت افسردگی ……………………………………………….. ۱۶

مطالعات درباره افسردگی زنان …………………………………………………۱۷

انسان شناسی ……………………………………………………………………. ۲۳

خانواده…………………………………………………………………………… ۲۴

بی مهری به نهاد خانواده ………………………………………………………. ۲۵

خانواده با زن شاغل خوشبخت تر است یا زن خانه دار ……………………… ۲۶

مشکلات مربوط به مطالعات خانواده ………………………………………….. ۲۷

اشتغال زنان …………………………………………………………………….. ۲۹

نقش اشتغال زنان در ایران ……………………………………………………. ۳۱

زمینه های مشارکت زنان در توسعه ………………………………………….. ۳۳

اشتغال زنان و تاثیر آن در زندگی اجتماعی و خانوادگی ……………………. ۳۵

موانع و مشارکت زنان در توسعه …………………………………………….. ۳۷

مزایا و معایب اشتغال زنان ……………………………………………………. ۴۳

مشکلات زنان شاغل …………………………………………………………… ۴۵

مشکلات زنان خانه دار ………………………………………………………… ۴۷

خانه دار خوشبخت و خانه دار افسرده ………………………………………… ۴۸

تحقیقات انجام شده در ایران …………………………………………………… ۵۰

فصل سوم

اهمیت و ضرورت نمونه گیری ……………………………………………….. ۵۱

انواع نمونه گیری ………………………………………………………………. ۵۴

ابزار اندازه گیری ………………………………………………………………. ۵۹

پایایی و اعتبار آزمون …………………………………………………………. ۶۰

روش اجرا ………………………………………………………………………. ۶۰

روش نمره گذاری ……………………………………………………………… ۶۱

فصل چهارم

 

نتیجه گیری …………………………………………………………………….. ۶۲

محدودیت های تحقیق ………………………………………………………….. ۶۴

پیشنهادها ……………………………………………………………………….. ۶۴

منابع ……………………………………………………………………………. ۶۵2,000 تومان

برای محصولات دانلودی پس از پرداخت آنلاین ،لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود

اخطار: این پروژه ها فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از ارائه به عنوان پروژه درسی خودداری فرمایید(درغیر اینصورت عواقب متوجه خریدار است و سایت مسئولیتی ندارد)

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.