no-img
اصفهان خرید

پایان نامه تاثیر جهانی شدن بر روی مُد و مُدگرایی جوانان با پرسشنامه


اصفهان خرید
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

پایان نامه تاثیر جهانی شدن بر روی مُد و مُدگرایی جوانان با پرسشنامه
zip
تیر ۷, ۱۳۹۳

پایان نامه تاثیر جهانی شدن بر روی مُد و مُدگرایی جوانان با پرسشنامه


پایان نامه تاثیر جهانی شدن بر روی مُد و مُدگرایی جوانان  با پرسشنامه

مقدمه ای برای جهانی شدن

بطور کلی در خصوص جهانی شدن و آثار آن بر روی جوامع مختلف ، بویژه جوامع جهان سومی دو دیدگاه متضاد و یک دیدگاه میانه وجود دارد . دیدگاه نخست که به دیدگاه ” همگرایی ” موسوم است ، معتقد است به طور قطع جهانی شدن یک رفاه و توسعه نسبی را برای همه جهانیان به ارمغان خواهد آورد . طرفداران این دیدگاه که به توانایی عوامل اقتصادی در ایجاد رشد و پیشرفت در جوامع در حال توسعه بسیار خوشبینانه می نگرند ، بر این باور هستند که جهانی شدن اقتصادهای ملی ـ از راه گسترش فن آوری و انتقال آن به کشورهای در حال توسعه ، انتقال سریع منابع مالی و تلاش شرکتهای فراملیتی برای توسعه سهم بازارهای خود ـ این دولتها را با چنان قدرتی روبرو خواهد ساخت که به راحتی می توانند در برابر تمامی فشارهای سوق داده شده به سوی واگرایی مقاومت کنند و آنها را از میان بردارند.

طبق این دیدگاه ، گشایش دروازه ها به سوی منابع مالی خارجی ، توان رقابت بین المللی دولتهای مزبور را بالا برده و آنان را با مزایایی چون ، انتقال فن آوری ، فنون مدیریت ، دسترسی به بازار صادراتی ، کاهش در هزینه سرمایه هاو ایجاد تنوع در زمینه سرمایه گزاری روبرو خواهد ساخت . از این رو این دیدگاه ضمن تشویق دولتها به گام برداشتن در مسیر دموکراسی و انتقال قدرت به سوی مقامات محلی منطقه ای ، بر این نکته تأکید دارد که دولتها باید با انجام اقداماتی همچون ، خصوصی سازی و آزاد سازی تجاری ، زمینه را برای سرمایه گزاری هر چه بیشتر در کشورهای خود هموار سازند . اگر کشورهای در حال توسعه خواهان کاهش هزینه سرمایه خود هستند ، باید دسترسی آزادتر شرکت ها به سرمایه خارجی را تسهیل نمایند . خلاصه آن که دیدگاه همگرایانه ، توسعه و پیشرفت کشورهای در حال توسعه را تنها از یک طریق ، آن هم ادغام اقتصادهای ملی با نظام اقتصاد جهانی می داند .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………… ۲

اهمیت موضوع ………………………………………………………………………………………….. ۷

ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………… ۸

اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………….. ۸

تحدید موضوع ………………………………………………………………………………………….. ۹

تعاریف مفاهیم …………………………………………………………………………………………. ۱۰

فصل دوم : ادبیات تحقیق

پیشینه ی پژوهش ……………………………………………………………………………………. ۱۲

مباحث نظری ……………………………………………………………………………………………. ۱۶

مد پدیده ای اجتماعی ……………………………………………………………………………….. ۲۵

جامعه پذیری …………………………………………………………………………………………… ۲۹

فرهنگ پذیری …………………………………………………………………………………………… ۳۰

خانواده و ساختار آن ………………………………………………………………………………. ۳۲

ارزش های اجتماعی …………………………………………………………………………………. ۳۴

معیارهای ارزیابی ارزش ها ……………………………………………………………………… ۳۵

منبع ارزش ها ………………………………………………………………………………………….. ۳۵

ارزش ها و الگوهای رفتاری ……………………………………………………………………… ۳۶

تعارض ارز شها ……………………………………………………………………………………….  ۳۷

تقسیم بندی ارزش ها ……………………………………………………………………………….. ۳۹

فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………… ۴۰

تعریف متغیر ها ……………………………………………………………………………………….. ۴۲


فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. ۴۵

روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………. ۴۵

جامعه آماری و نمونه آماری ……………………………………………………………………. ۴۷

ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………….. ۴۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

تحلیل آمار توصیفی …………………………………………………………………………………. ۵۳

تحلیل آمار استنباطی ………………………………………………………………………………… ۵۴

اندازه گیری متغیرهای مستقل …………………………………………………………………… ۵۶

آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………………………… ۵۱

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

نتایج ……………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

فرضیه ۱…………………………………………………………………………………………………… ۶۹

فرضیه ۲ …………………………………………………………………………………………………. ۷۰

فرضیه ۳ …………………………………………………………………………………………………. ۷۱

فرضیه ۴ …………………………………………………………………………………………………. ۷۱

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………….. ۷۲

مدل شماتیک تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۷۴

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………….. ۷۵

منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………….. ۷۸

ضمائم …………………………………………………………………………………………………….. ۷۹2,000 تومان

قالب بندی: word-کاملا آماده-80صفحه

قیمت: 2000 تومان

برای محصولات دانلودی پس از پرداخت آنلاین ،لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود

اخطار: این پروژه ها فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از ارائه به عنوان پروژه درسی خودداری فرمایید(درغیر اینصورت عواقب متوجه خریدار است و سایت مسئولیتی ندارد)

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.