no-img
اصفهان خرید

پایان نامه بررسی و مقایسه ميزان اضطراب و افسردگي هنرمندان با افراد عادي شهر كرج


اصفهان خرید
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی هنرمندان با افراد عادی شهر کرج
zip
خرداد ۲۵, ۱۳۹۴

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی هنرمندان با افراد عادی شهر کرج


پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی هنرمندان با افراد عادی شهر کرج

چکیده پژوهش :

این پژوهش براساس مطالعات متعددی که رابطه موسیقی، اضطراب و افسردگی را مورد تایید قرار داده است ترتیب داده شده و هدف آن بررسی تاثیر تمرینات موسیقی بر میزان اضطراب و افسردگی هنرمندانی است که با آلات موسیقی کار می کنند.

در این تحقیق سعی کامل به عمل آمده که شخصیت والا و ارزشمند موسیقی دانان و هنر با ارزش موسیقی در جامعه بهتر از پیش روشن گردد و همچنین به بررسی کمبودها و نیازهایی که در جامعه هنرمندان می باشد و با آنان مواجه هستند و کمتر مورد توجه کسی قرار گرفته است، بپردازد. در کنار این بررسی میزان اضطراب و افسردگی در نوازندگان موسیقی و افراد عادی مورد مقایسه قرار گرفته است.

در این تحقیق به منظور صحت و سقم فرضیه و اجرای روشهای آماری مربوط به ۲۰ نفر از نوازندگان موسیقی و ۲۰ نفر از افراد عادی شرکت داشتند.

برای جمع آوری اطلاعات از آزمون اضطراب کتل و افسردگی بک استفاده شد.

در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون مقایسه میانگین در گروههای مستقل «t» استودنت استفاده شد.

نتایج مطالعه نشان داد که بین تمرینات موسیقی و اضطراب نوازندگان موسیقی و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد. یعنی فرضیه اول این پژوهش تایید شد یعنی فرض خلاف مورد قبول واقع شد و فرضیه دوم این پژوهش نیز که شامل میزان افسردگی نوازندگان موسیقی و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد، مورد تایید قرار گرفت. و مجدداً فرض خلاف برای این فرضیه ثابت شد.

برای بررسی سوالهای مربوطه (میزان اضطراب و افسردگی) لازم بود، میانگین دو گروه در رابطه با هر یک از ویژگیهای مقایسه دو گروه مستقل مورد آزمون قرار گیرد.

چون «t» محاسبه شده در آزمون اضطراب کتل ۹۳/۲ = t از «t» مبین جدول یعنی ۰۲۱/۲ در سطح اطمینان ۵% بزرگتر است لذا فرض خلاف پژوهش تایید می گردد. بدین معنی که بین میزان افسردگی نوازندگان موسیقی و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد.

 

 

« فهرست مطالب »

عنوان :                                                                                            صفحه :

مقدمه                                  ۱

فصل اول : معرفی پژوهش                      ۲

بیان مساله                                     ۷

اهداف تحقیق                                ۱۲

اهداف اختصاصی تحقیق                            ۱۲

ضرورت و اهمیت تحقیق                            ۱۳

فرضیه تحقیق                                ۱۵

تعاریف عملیاتی تحقیق                           ۱۵

فصل دوم : ادبیات تحقیق                         ۱۷

بخش اول : سابقه تاریخی اضطراب                      ۱۸

فرضیه هایی راجع به علل اضطراب                      ۲۰

سبب شناسی اضطراب از دیدگاههای مختلف                   ۲۳

بیان غیرکلامی اضطراب                            ۲۶

اختلالات اضطرابی                                 ۲۷

انواع اختلالات اضطرابی                            ۲۷

« فهرست مطالب »

عنوان :                                                                                             صفحه :

درمان اختلالات اضطرابی                                 ۲۸

بخش دوم : سابقه تاریخی افسردگی                   ۳۱

علل افسردگی از نظر دیدگاهها و مکاتب مختلف             ۳۲

سبب شناسی افسردگی                              ۳۷

بخش سوم : تاریخچه موسیقی                        ۴۲

پیشینه تحقیقات قبلی                             ۴۳

چند نمونه پژوهش دیگر                            ۴۹

فصل سوم : روش اجرای پژوهش و جمع آوری داده ها           ۵۱

روش اجرای پژوهش و جمع آوری داده ها                 ۵۲

ابزار اندازه گیری                                  ۵۳

تست اضطراب کتل                                             ۵۳

دستور اجرای تست                             ۵۵

تست افسردگی بک                                 ۵۸

دستور اجرای تست                            ۶۰

روش تصحیح و نمره گذاری تست اضطراب کتل               ۶۰

« فهرست مطالب »

عنوان :                                                                                            صفحه :

روش تصحیح و نمره گذاری تست افسردگی بک              ۶۳

روش آماری و تجزیه و تحلیل داده ها                     ۶۵

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها                     ۶۸

تجزیه و تحلیل داده ها                             ۶۹

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                    ۷۹

بحث و نتیجه گیری و بررسی تحقیق                     ۸۰

محدودیتهای تحقیق                           ۸۵

پیشنهادات                                   ۸۶

منابع                                     ۱۲۸2,000 تومان

قالب بندی: word-کاملاآماده-128 صفحه

قیمت: 2000 تومان

برای محصولات دانلودی پس از پرداخت آنلاین ،لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود

اخطار: این پروژه ها فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از ارائه به عنوان پروژه درسی خودداری فرمایید(درغیر اینصورت عواقب متوجه خریدار است و سایت مسئولیتی ندارد)

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.