no-img
اصفهان خرید

پایان نامه بررسی و شناخت مرد گرایی زنان متاهل و عوامل تاثیرگذار بر روی آن به منظور کاهش مرد گرایی در جامعه


اصفهان خرید
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی و شناخت مرد گرایی زنان متاهل و عوامل تاثیرگذار بر روی آن به منظور کاهش مرد گرایی در جامعه
zip
آذر ۲۳, ۱۳۹۳

پایان نامه بررسی و شناخت مرد گرایی زنان متاهل و عوامل تاثیرگذار بر روی آن به منظور کاهش مرد گرایی در جامعه


پایان نامه بررسی و شناخت مرد گرایی زنان متاهل و عوامل تاثیرگذار بر روی آن به منظور کاهش مرد گرایی در جامعه

 

درطول تاریخ بشر نیاز به ازدواج از گذشته وجود داشته ودر خاص شرایط خود را داشته مرد گرایی زنان در شرایط سخنی در یک دوره تاریخی رشد کرده، و ابعاد اقتصادی،اجتماعی،قابل است مرد گرایی زنان عواملی تشدید یا تضعیف کنندۀ آن می شوند، مرد گرایی آثار ونظریه ندارد عوامل وعلل وجود دارد واین موضوع اندیشمندان وروان شناس ومرد شناسان به فکر واداشته، وآنچه پس از این خواهد آمد از گذشته تابه حال یکی از بزرگترین خوشبختی انسانها داشتن همسری صالح وشایسته است آن بهره ای انسان را سامان
می بخشد داشتن همسری است که هر گاه به وی نظر بیفکند، شادی ومسرور گردد،اگر از نظرش دورباشد،برایش دلتنگی کند،همیشه حافظ اوباشد ونیززمانی که از اوخواهشی می کند با خوشرویی اطلاعات کند چرا گاهی بنای خانواده به این زیبایی را که خداوند روی آخر نظر دارد،طوری می سازیم که گذشت زمان می تواند هم چون موریانه ای، پایه های آخر را سست کرده تا جای که قادر به ادامه زندگی نبوده وبه ویرانی تبدیل می گذرد وآثار مجذب آخرنه تنها موجب شوربختی زن وشوهر می شود حتی اگر بیانگیر فرزندانشان نیز می گردد ومتأسفانه راهی برای ترسیم آخر باقی نمی ماند در اینجاست که باید بودید که چه عواملی سبب همین شغل بزرگ اجتماعی می گردند.

 

فصل اول : کلیات پژوهش…………………………………………………………………….

فصل سوم : روش پژوهش………………………………………………………………….

 • مقدمه……………………………………………………………………………………….
 • جامعه آماری……………………………………………………………………………
 • حجم نمونه و روش اندازه گیری……………………………………………….
 • ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………..
 • روش آماری…………………………………………………………………………….

فصل چهارم : تحلیل یافته های پژوهش………………………………………………..

 • مقدمه……………………………………………………………………………………….
 • جداول یک بعدی……………………………………………………………………….
 • جداول دو بعدی………………………………………………………………………..
 • نمودارها…………………………………………………………………………………..

فصل پنجم : نتایج پژوهش……………………………………………………………………

 • بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………..
 • تنگناها و محدودیتهای پژوهش………………………………………………….
 • پیشنهاد های پژوهش………………………………………………………………..

فصل ششم : خلاصه پژوهش………………………………………………………………

خلاصه……………………………………………………………………………………………….

منابع…………………………………………………………………………………………………..

پیوست……………………………………………………………………………………………….

فهرست جداول…………………………………………………………………………………….

الف) جداول یک بعدی………………………………………………………………………….

توزیع جدول نمونه بر حسب جنس افراد…………………………………………….

توزیع جمعیت نمونه به حسب سن افراد……………………………………………..

توزیع جمعیت نمونه به حسب تحصیلات…………………………………………….

توزیع جمعیت نمونه به حسب درآمد…………………………………………………..

توزیع جمعیت نمونه به حسب شغل…………………………………………………….

توزیع جمعیت نمونه به حسب شاغل بودن………………………………………….

توزیع جمعیت نمونه به حسب تاهل…………………………………………………….

توزیع جمعیت نمونه به حسب مسکن………………………………………………….

توزیع جمعیت نمونه به حسب ماهوارهتوزیع جمعیت نمونه به حسب اینترنت

………………………………………………………………………………………………………..

توزیع جمعیت نمونه به حسب چت کردن…………………………………………….

توزیع جمعیت نمونه به حسب اوقات فراغت………………………………………..

ب) جداول دو بعدی……………………………………………………………………………..

۱-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب جنس افراد……………………………………..

۲-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب سن افراد………………………………………..

۳-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب تحصیلات………………………………………

۴-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب درآمد…………………………………………….

۵-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب شغل………………………………………………

۶-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب شاغل بودن ……………………………………

۷-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب فرهنگ……………………………………………

۸-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب مسکن…………………………………………….

۹-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب اعضای خانواده………………………………

۱۰-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب بی محبتی…………………………………….

۱۱-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب چند همسری…………………………………

۱۲-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب رابطه خانواده زن و شوهر……………

۱۳-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب نفقه………………………………………………

۱۴-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب تشویق و تنبیه……………………………..

۱۵-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب محیط زندگی………………………………..

۱۶-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب خشونت علیه زن…………………………………..

۱۷-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب ساعات مطالعه………………………………

۱۸-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب دوستان……………………………………….

۱۹-۲ توزیع جمعیت نمونه به حسب وسایل ارتباطی…………………………….

 

فهرست نمودارها

۱-۳ توزیع جمعیت نمونه بر حسب شغل………………………………………………

۲-۳ توزیع جمعیت نمونه بر حسب اعضای خانواده……………………………..

۳-۳ توزیع جمعیت نمونه بر حسب ماهواره………………………………………….

۴-۳ توزیع جمعیت نمونه بر حسب اینترنت…………………………………………..

۵-۳ توزیع جمعیت نمونه بر حسب ؟……………………………………………………2,000 تومان

برای محصولات دانلودی پس از پرداخت آنلاین ،لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود

اخطار: این پروژه ها فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از ارائه به عنوان پروژه درسی خودداری فرمایید(درغیر اینصورت عواقب متوجه خریدار است و سایت مسئولیتی ندارد)

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.