no-img
اصفهان خرید

پایان نامه بررسی سم شناسی موارد مرگ ناشی از خونریزی داخل مغزی در سوء مصرف کنندگان مواد روانگردان در مدت یکسال در مرکز پزشکی قانونی تهران


اصفهان خرید
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی سم شناسی موارد مرگ ناشی از خونریزی داخل مغزی در سوء مصرف کنندگان مواد روانگردان در مدت یکسال در مرکز پزشکی قانونی تهران
zip
تیر ۲۵, ۱۳۹۳

پایان نامه بررسی سم شناسی موارد مرگ ناشی از خونریزی داخل مغزی در سوء مصرف کنندگان مواد روانگردان در مدت یکسال در مرکز پزشکی قانونی تهران


پایان نامه بررسی سم شناسی موارد مرگ ناشی از خونریزی داخل مغزی در سوء مصرف کنندگان مواد روانگردان در مدت یکسال در مرکز پزشکی قانونی تهران

چکیده:

اعتیاد یک بیماری اجتماعی با عوارض جسمی وروانی است. درگذشته تریاک بیشترین ماده روانگردان مصرفی درجهان بود، ولی با ورود مواد جدید مصرف کراک بیش از سایر مواد –حتی دربین بانوان –شایع شده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان ارتباط بین خونریزی یا انفارکت مغزی وپرده های مغزی وماده روانگردان مصرفی است. هدف از کشف این ارتباط افزایش سطح آگاهی جامعه وپرسنل پزشکی نسبت به عوارض خطیر مواد روانگردان است. این بررسی در مدت یک سال( شهریور۸۶ فعالیت شهریور ۸۷) برروی اجسادی که به سالن تشریح سازمان پزشکی قانونی ارسال شدند انجام شد. اجساد با سابقه مصرف مواد روانگردان که در معاینه کالبدگشایی خونریزی یا انفارکت مغزی وپرده های مغزی در آنها یافت می گردید وارد مطالعه می شدند. نمونه ادرار، خون، محتویات معده، امعاءواحشاء ومایع زجاجیه جمع آوری ودر آزمایشگاه سم شناسی به روش کیفی TLC جهت وجود مورفین وکدئین بررسی شدند. با استناد به شرح بستگان وحذف فاکتورهای مخدوش کننده ۹مورد خونریزی وانفارکت مغزی غیر تروماتیک وابسته به سوء مصرف مواد تأئید گردید. در ۸مورد آزمایش سم شناسی به روش (کیفی) TLCانجام شده بود که دردومورد علیرغم شرح حال مثبت مبنی بر مصرف مواد سم شناسی منفی گزارش شده بود. در نمونه های ۵جسد (%۵/۶۲) مورفین مثبت بود. در۲مورد علاوه بر مورفین، کدئین هم در آزمایشات توکسیکولوژی یافت گردید.

حسب مشاهدات گراس حین اتوپسی وگزارشات پاتولوژی، ۲مورد خونریزی داخل پارانشیم مغز(۲۲/۲۲%)، دو مورد خونریزی Pons (22/22%) ،۳مورد SAH (33/33%) ویک مورد خونریزی هیپوفیز(۱۱/۱۱%) داشتند. (دربرخی از موارد ۲نوع خونریزی همزمان رویت گردید.) سه مورد نیز استروک مغزی داشتند.

د. فهرست مطالب:

۱.فصل اول: مقدمه

            ۱-۱- بیان مسئله …………………………………………………………………………………. ۳-۲

            ۲-۱- اهداف ………………………………………………………………………………………… ۵-۴

            ۳-۱- فرضیات……………………………………………………………………………………… ۷-۶

۲. فصل دوم: مروری بر متون

             ۲-۱- کوکائین……………………………………………………………………………………. ۲۶-۹

            ۲-۲- آمفتامین و متامفتامین……………………………………………………………….. ۴۰-۲۷

            ۲-۳- اپیات ها……………………………………………………………………………………. ۵۶-۴۱

           ۲-۴- آنالیز داروها در آزمایشگاه پزشکی قانونی………………………………….. ۶۳-۵۷

           ۲-۵- بیماریهای سربرو واسکولار ناشی از مصرف مواد……………………… ۶۸-۶۴

          ۲-۶- داروهای مسبب مرگ ناگهانی ……………………………………………………… ۷۱-۶۹

۳. فصل سوم: روش بررسی……………………………………………………………………………. ۷۶-۷۲

         ۳-۱- نوع و روش مطالعه

         ۳-۲- متغیرها

        ۳-۳- ملاحظات اخلاقی

        ۳-۴- مشکلات ومحدودیت ها ونحوه کاهش آنها:

۴. فصل چهارم: نتایج………………………………………………………………………………………….. ۷۹-۷۷

۵. فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری کلی وپیشنهادات ………………………………………….. ۸۶-۸۰  

         ۵-۱- بحث ونتیجه گیری

        ۵-۲- پیشنهادات

        ۵-۳- منابع

       ۵-۴- چکیده انگلیسی

فهرست جداول

۱- جدول شماره ۱: ویژگی های دموگرافیک، پاتولوژیک وتوکسیکولوژیک سوء مصرف کنندگان مواد که دچار خونریزی و انفارکت مغزی شده بودند.……………………………………………………………… ۹۰2,000 تومان

برای محصولات دانلودی پس از پرداخت آنلاین ،لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود

اخطار: این پروژه ها فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از ارائه به عنوان پروژه درسی خودداری فرمایید(درغیر اینصورت عواقب متوجه خریدار است و سایت مسئولیتی ندارد)

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.