no-img
اصفهان خرید

طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺎﻳﻘﻬﺎي رﻃﻮﺑﺘﻲ ﺧﻮدرو‬ ‫ﭼﺴﺐ ﻋﺎﻳﻖ ﺧﻮدرو‬


اصفهان خرید
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺎﻳﻘﻬﺎی رﻃﻮﺑﺘﻲ ﺧﻮدرو‬ ‫ﭼﺴﺐ ﻋﺎﻳﻖ ﺧﻮدرو‬
zip
بهمن ۲۲, ۱۳۹۱

طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺎﻳﻘﻬﺎی رﻃﻮﺑﺘﻲ ﺧﻮدرو‬ ‫ﭼﺴﺐ ﻋﺎﻳﻖ ﺧﻮدرو‬


فروشگاه اینترنتی اصفهان خرید

فروشگاه اینترنتی اصفهان خرید

طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺎﻳﻘﻬﺎی رﻃﻮﺑﺘﻲ ﺧﻮدرو‬ ‫ﭼﺴﺐ ﻋﺎﻳﻖ ﺧﻮدرو‬‫

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻛﻞ ﻃﺮح :‬

‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ :‬

‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش :‬

‫در آﻣﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ:‬

‫ﺳﻮد وﻳﮋه :‬

‫دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ :‬

‫ﻧﺮخ ﺑﺎز دﻫﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ :‬2,000 تومان

برای محصولات دانلودی پس از پرداخت آنلاین ،لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود

اخطار: این پروژه ها فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از ارائه به عنوان پروژه درسی خودداری فرمایید(درغیر اینصورت عواقب متوجه خریدار است و سایت مسئولیتی ندارد)

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.