no-img
اصفهان خرید

دانلود پایان نامه نقـد مبـاني فـكري انجمن حجتيه


اصفهان خرید
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود پایان نامه نقـد مبـانی فـکری انجمن حجتیه
doc
آذر ۴, ۱۳۹۶
660کیلوبایت

دانلود پایان نامه نقـد مبـانی فـکری انجمن حجتیه


دانلود پایان نامه نقـد مبـانی فـکری انجمن حجتیه

عنوان                                                                                                                       صفحه

فصل اول

کلیات ………………………………………………………………………………………………………………………..  ۴

فصل دوم

۲-۱- توصیف …………………………………………………………………………………………………………  ۱۱

۲-۱-۱- عقلائیت و خرد ورزی ……………………………………………………………………………….  ۱۱

۲-۱-۲- نفی اخباری گری ……………………………………………………………………………………….  ۱۲

۲-۱-۳- نفی عقل فلسفی …………………………………………………………………………………………  ۱۳

۲-۱-۴- مفهوم عقل در دیدگاه تفکیک …………………………………………………………………….  ۱۶

۲-۱-۵- کیفیّت پیدایش معرفت ……………………………………………………………………………….  ۲۲

۲-۱-۶- ارزش معلومات ………………………………………………………………………………………….  ۳۴

۲-۱-۷- فلسفه ستیزی ……………………………………………………………………………………………..  ۳۸

نفی فلسفه به صراحت ………………………………………………………………………………………………  ۳۹

استدلال بر تباین کلّی فلسفه و شریعت ………………………………………………………………………  ۴۰

۲-۱-۸- از افراط تا تعدیل ( از فلسفه ستیزی تا فلسفه پذیری ) ………………………………..  ۴۷

۲-۲- تحلیل …………………………………………………………………………………………………………….  ۶۱

۲-۲-۱- واژه شناسی ………………………………………………………………………………………………..  ۶۱

معرفت شناسی ………………………………………………………………………………………………………….  ۶۱

۲-۲-۲- پیشفرضها …………………………………………………………………………………………………..  ۶۲

۲-۲-۳- پیشفرضهای رقیب ……………………………………………………………………………………..  ۶۳

۲-۲-۴- لوازم پیشفرضها ………………………………………………………………………………………….  ۶۴

۲-۲-۵- نظام بحث ………………………………………………………………………………………………….  ۶۵

۲-۳- نقد وبررسی ……………………………………………………………………………………………………  ۶۷

۲-۳-۱- نقد زبانی ……………………………………………………………………………………………………  ۶۷

۲-۳-۲- سازگاری درونی …………………………………………………………………………………………  ۶۸

۲-۳-۳- سازگاری برونی ………………………………………………………………………………………….  ۷۰

۲-۳-۴- سازگاری با واقع ………………………………………………………………………………………..  ۷۲

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………  ۸۸

فصل اول

کلیـات

شهر مقدس مشهد در برهه ای مغفول از حکمت و فلسفه و در خلأ عالمان متعمق و حکیم ، مواجه بروز افکار حادّ و  خصمانه در مبارزه با حکمت شد ، چهره فلسفه ستیزان عنوان گرفته از عالمانی شد که خود را تنها وارث علم و دانش نبوی و طریقه سلوک علمی و عملی خود را انحصارا برگرفته از متن دین و معارف ناب اهل بیت عصمت و طهارت میدانستند و هر گونه تفسیر و برداشت خود را از آیات و روایات صرفا عین مراد شریعت و دین قلمداد می کردند .

این بزرگان چنان خصومت زایدالوصفی با روش های فلسفی و عرفانی در قلمرو تفکر دینی ابراز می داشتند که تنها وجه ممیز خود را با سایر عالمان دینی که به تعمق و تفکر درباره متون فلسفی دین می پرداختند احیای فلسفه ستیزی و عرفان زدایی توسط استاد و شاگردانش با وجهه مذکور سرگذشت شنیدنی دارد . این سرگذشت توسط یکی از هواداران این مدرسه به کتابت درآمد و در اوایل دهه هفتاد شمسی به نام “مکتب تفکیک” منتشر شد ، البته این طرح گسترده تر از راه و رسم مرسوم و واقع این جریان بی نام تا آن زمان بود و فکر و ایده هایی بود که آن نگارنده برای تبلیغ و ترویج مشی دل داده خود به آن تعلیق کرده بود اما در مشی و مرام بزرگان و سایر همگنان او از اعمال این دقایق و ظرایف نه تنها خبری نیست که بر خلاف آن بسیار واضح ، مطلب وجود دارد . به هرصورت از آن زمان به بعد نام “تفکیک” عنوانی شد تا به این “مدرسه” و پیروانش تشخص بدهد و جمع این عالمان و مشی فکری آنها را نشانه ای باشد .2,000 تومان

برای محصولات دانلودی پس از پرداخت آنلاین ،لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود

اخطار: این پروژه ها فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از ارائه به عنوان پروژه درسی خودداری فرمایید(درغیر اینصورت عواقب متوجه خریدار است و سایت مسئولیتی ندارد)

موضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.